Tourism Lanzarote promoted the island through the European Sports Destination brand